|   English
Amraz :: חדשות

 

15/2/2012

תנובה משיקה גבינה צהובה "עמק" באריזה חדשה תוצרת אמרז.

קבוצת תנובה מנסה לעצור את נדידת צרכני הגבינה הצהובה מהמדף למעדנייה, ומשיקה מספר פתרונות ביניים במחיר לצרכן. כחלק מכך משיקה הקבוצה גבינת צהובה "עמק" באריזה חדשה מתוצרת אמרז.

Created by Cinabu