הזרקה

הזרקה היא שיטה מדויקת לעיבוד מוצרים מורכבים בעלי שלושה ממדים. למכונת ההזרקה שני חלקים עיקריים: יחידת ההזרקה ויחידת הסגירה 

יחידת ההזרקה

השרף הגולמי מגיע ממשפך ההזנה לחילזון אשר נע בתנועה סיבובית בתוך שרוול מתכת מחומם. תנועת החילזון בשרוול גורמת לקידום החומר תוך חיכוך פנימי גבוה. החיכוך הפנימי והחום המסופק על ידי גופי חימום לאורך יחידת ההזרקה גורמים להתכת החומר. ההתך מצטבר בקדמת השרוול מאחר ואין פייה פתוחה, המאפשרת זרימה חופשית של החומר. כאשר כמות ההתך מצטברת למנה מכוונת מראש, הפיה נפתחת והחילזון פועל כבוכנה ודוחף את ההתך בלחץ גבוה לתוך תבנית צורתית. בגמר המילוי הפיה נסגרת והחילזון מתחיל בהכנת מנה חדשה של חומר. 

יחידת הסגירה 

תפקיד יחידת הסגירה לדאוג לסגירת התבנית ולהחזיקה במצב סגור בלחץ גבוה כדי לעמוד בכוחות אשר מתפתחים במהלך הזרקת ההתך לתבנית. ההתך מתקרר ומתמצק בתוך התבנית וכאשר הוא מגיע לחוזק מכני מתאים, יחידת הסגירה פותחת את התבנית לשחרור המוצר הסופי וסוגרת אותה מחדש להזרקה נוספת