מדיניות האיכות

אמרז בע"מ מנהלת מדיניות ניהול  איכות משולבת, לאיכות ובטיחות המוצר, לבטיחות ובריאות תעסוקתית והגנת הסביבה.

אמרז מחויבת להשגת שביעות רצון מירבית של לקוחותיה בהתאם לדרישותיהם, צורכיהם וציפיותיהם, ומחויבת לשמירה על

בטיחות בעבודה ובטיחות המוצר במטרה להגן על עובדי החברה והלקוח הסופי.

החברה מחויבת לספק לעובדיה ולקבלניה מקום עבודה בטיחותי תוך מחוייבות לסילוק כל גורמי הסיכון

וצמצום סיכוני הבב"ת וסיכוני הסביבה.

ניהול מערכת משולבת העונה לדרישות:

           ISO 9001-2015

          ISO 45001-2018

           ISO 14001-2015

                   BRC GS 

                  HACCP  

עמידה בכל דרישות הלקוחות, הדין והתקנים המחייבים את המוצר ו/או את הארגון.

תקשורת רציפה עם הלקוחות ועם גורמים חיצוניים רלוונטיים.

טיפוח מעורבות עובדים ע"י הדרכה ובניית תהליכים לשיתוף והתייעצות עם עובדים,

באווירה מאפשרת וקביעת מדדים, ניתוח אירועים חריגים ותלונות וסילוק מפגעי בטיחות וסביבה, הפקת לקחים ונקיטת פעולות מתקנות ומונעות.

 עבודה על פי תקנות הבטיחות ואיכות הסביבה, ביצוע סקרים והערכת סיכונים שיטתית

ונקיטת פעולות להפחתת הסיכונים לרמה קבילה והצגתם לעובדים.

 ניהול משאבי אנרגיה, תוך נקיטת צעדים לחסכון, למחזור מרבי של פסולת, להגנה על

הסביבה ולמניעת זיהום.

שמירה על זכויות העובדים בהתאם לדיני העבודה של המדינה ודאגה לרווחתם.

עבודה עם ספקים וקבלנים, העונים לדרישות חברת אמרז  והחוק.